Orddeling av compilatore

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compilatore? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pi-la-to-re

Siste orddelinger av dette språket