Orddeling av compimmo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compimmo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pim-mo

Siste orddelinger av dette språket