Orddeling av compirai

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compirai? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pi-rai

Siste orddelinger av dette språket