Orddeling av compire

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compire? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pi-re

Siste orddelinger av dette språket