Orddeling av compisco

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compisco? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pi-sco

Siste orddelinger av dette språket