Orddeling av compisse

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compisse? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pis-se

Siste orddelinger av dette språket