Orddeling av compissimo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compissimo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pis-si-mo

Siste orddelinger av dette språket