Orddeling av compiste

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compiste? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pi-ste

Siste orddelinger av dette språket