Orddeling av compitare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compitare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pi-ta-re

Siste orddelinger av dette språket