Orddeling av compitela

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compitela? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pi-te-la

Siste orddelinger av dette språket