Orddeling av compitesi

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compitesi? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pi-te-si

Siste orddelinger av dette språket