Orddeling av compitissimo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compitissimo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pi-tis-si-mo

Siste orddelinger av dette språket