Orddeling av compito

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compito? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pi-to

Siste orddelinger av dette språket