Orddeling av compiuto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compiuto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-piu-to

Siste orddelinger av dette språket