Orddeling av compiva

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compiva? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pi-va

Siste orddelinger av dette språket