Orddeling av complesso

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet complesso? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-ples-so

Siste orddelinger av dette språket