Orddeling av completato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet completato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-ple-ta-to

Siste orddelinger av dette språket