Orddeling av completiva

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet completiva? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-ple-ti-va

Siste orddelinger av dette språket