Orddeling av complicato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet complicato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pli-ca-to

Siste orddelinger av dette språket