Orddeling av complimentando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet complimentando? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pli-men-tan-do

Siste orddelinger av dette språket