Orddeling av complimentoso

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet complimentoso? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pli-men-to-so

Siste orddelinger av dette språket