Orddeling av componi

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet componi? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-po-ni

Siste orddelinger av dette språket