Orddeling av componimento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet componimento? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-po-ni-men-to

Siste orddelinger av dette språket