Orddeling av compositivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compositivo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-po-si-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket