Orddeling av composito

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet composito? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-po-si-to

Siste orddelinger av dette språket