Orddeling av composizione

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet composizione? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-po-si-zio-ne

Siste orddelinger av dette språket