Orddeling av compost

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compost? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-po-st

Siste orddelinger av dette språket