Orddeling av compostaggio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compostaggio? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-po-stag-gio

Siste orddelinger av dette språket