Orddeling av comprando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comprando? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pran-do

Siste orddelinger av dette språket