Orddeling av comprare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comprare? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pra-re

Siste orddelinger av dette språket