Orddeling av comprato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comprato? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pra-to

Siste orddelinger av dette språket