Orddeling av compravendendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compravendendo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pra-ven-den-do

Siste orddelinger av dette språket