Orddeling av compravendere

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compravendere? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pra-ven-de-re

Siste orddelinger av dette språket