Orddeling av compravendita

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compravendita? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pra-ven-di-ta

Siste orddelinger av dette språket