Orddeling av compravenduto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compravenduto? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pra-ven-du-to

Siste orddelinger av dette språket