Orddeling av comprendendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comprendendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pren-den-do

Siste orddelinger av dette språket