Orddeling av comprendere

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comprendere? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pren-de-re

Siste orddelinger av dette språket