Orddeling av comprensivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comprensivo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pren-si-vo

Siste orddelinger av dette språket