Orddeling av comprensorio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comprensorio? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pren-so-rio

Siste orddelinger av dette språket