Orddeling av compresente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compresente? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pre-sen-te

Siste orddelinger av dette språket