Orddeling av compreso

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compreso? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pre-so

Siste orddelinger av dette språket