Orddeling av compressivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compressivo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pres-si-vo

Siste orddelinger av dette språket