Orddeling av compresso

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compresso? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pres-so

Siste orddelinger av dette språket