Orddeling av comprimario

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comprimario? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pri-ma-rio

Siste orddelinger av dette språket