Orddeling av compromesso

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compromesso? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pro-mes-so

Siste orddelinger av dette språket