Orddeling av compromettendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compromettendo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pro-met-ten-do

Siste orddelinger av dette språket