Orddeling av compromettere

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compromettere? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pro-met-te-re

Siste orddelinger av dette språket