Orddeling av compromisero

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compromisero? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pro-mi-se-ro

Siste orddelinger av dette språket