Orddeling av compromissorio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compromissorio? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pro-mis-so-rio

Siste orddelinger av dette språket