Orddeling av comprovando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comprovando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pro-van-do

Siste orddelinger av dette språket